Bruk fingrene for å forstørre bildet

AQUALINE BLACK 0.75L

Jotun
  • Effektivt bunnstoff til aluminiumsbåter
  • Optimal beskyttelse gjennom hele sesongen
  • Enkel vedlikehold m selvpolerende formulering
  • Meget god dekkevne

439 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 54931936
  • EAN-kode: 7029350148722
Effektivt selvpolerende bunnstoff spesielt utviklet for aluminiumsbåter. Rent skrog gjennom hele sesongen. Enkelt vedlikehold, kun spyling med høytrykk etter endt sesong. Meget god dekkevne.
Merking
Brannfarlig
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.