ASAK KALKFJERNER 1L

Asak
  • Løser effektivt opp mild kalkutfelling.
  • Angriper ikke betongen, kun kalkavsetningene.

289 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 56645854
  • EAN-kode: 7070005126206

Kalk er naturlig i betong og kan komme til overlfaten og danne et hvitt slør på steinen. Asak Kalkfjerner løser opp kalken, slik at den kan skylles bort. Beregnet for milde tilfeller av kalkutfelling. Det er viktig for et vellykket sluttresultat, at bruksanvisningen blir fulgt nøye.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.265 m
Lengde
0.075 m
Bredde
0.075 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.