BETONGLIM 1,25KG MAPEPOXY LR

Mapei

  799 kr / Stykk

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7070211104241
  • Artikkelnummer: 24895773

  To-komponent epoxylim for liming av fersk betong til gammel betong, gammel betong til gammel betong samt stål til betong. Variant med lengre brukstid. Kun til yrkesmessig bruk. Farge: Grå. Forbruk: 0,5 - 1,5 kg/m2 avhengig av underlaget. Påføring: Kost, svaber eller sprøyte.

  Produkt

  Bruksområde
  Sammensetting/montering
  Herdingsmetode
  2-komponents
  Farge
  Grå
  Fysisk form
  Væske
  Gjennomsiktig
  Nei
  Emballasje
  Boks
  Med pensel
  Ja
  Nettovekt
  1250

  Pakke

  Netto innhold
  1.25 STK
  Høyde
  0.208 m
  Lengde
  0.107 m
  Bredde
  0.107 m
  Merking
  Helserisiko
  Etsende
  Miljøfare
  Informasjon om farer
  H302 Farlig ved svelging.
  H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H315 Irriterer huden.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
  H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  EUH205 Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.