Bruk fingrene for å forstørre bildet

BLÅTIND ALKYLATBENSIN 2 TAKT 5 L

BLÅTIND
Se fareetiketten (CLP) her
  • Miljøbensin
  • Gir lett start
  • Mindre helseskadelig
  • Lang holdbarhet
  • Holder motor og tennplugger rene

199 kr / StykkPris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 53522840
  • EAN-kode: 7021110120115
Til motorsager, gressklipper og andre motorredskaper. Gir renere avgasser. Ryker og lukter mindre.

Produkt

ISO 14001-sertifisering
Inneholder stoffer på SIN-listen
Inneholder stoffer med H- og P-setninger (CLP)
Sikkerhetsdatablad (SDS)