BRANNVERNSFARGE FS KS1 HVIT 1KG

FireSeal
  • Brannbeskyttende maling
  • For maling av kabler innendørs
  • Sveller ved varmepåvirkning
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 25535147
  • EAN-kode: 7317761019176

BRANNVERNSFARGE FS KS1 HVIT 1KG FIRESEAL branntettingssystem

Produkt

Nettovekt (Gram)
1000

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.1 m
Lengde
0.1 m
Bredde
0.05 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)