Bruk fingrene for å forstørre bildet

CLIPPER II 2.5L - Jotun

Jotun
  • Naturlig, transparent finish
  • Klar båtlakk
  • Høy slitestyrke
  • Lang glansholdbarhet

699 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 41565383
  • EAN-kode: 7029351004966
En klar båtlakk for behandling av trebåter. Kan brukes utvendig så vel som innvendig.
Merking
Brannfarlig
Helserisiko
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372 Forårsaker organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren).
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.