DØR OG VINDU BASE B 2.7L

Gjøco
  • Dekkende utendørs trebeskyttelse
  • Enkel å påføre. Beholder farge og glans
  • Lange vedlikholdsintervaller
  • Til vinduer, dører, garasjeporter o.l.

679 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 48724366
  • EAN-kode: 7041532197274

Herregård Dør- og Vindusmaling er en halvblank, dekkende emulsjonsmaling til utendørs bruk. Er godt egnet til høvlet treverk, som f.eks. vinduer, dører, garasjeporter, gjerder, staffasje, hagemøbler o.l. Herregård Dør- og Vindusmaling er lett å påføre, og beholder glans og farge over lang tid. Inneholder effektive midler mot svertesopp. Kan brukes på utvendig nytt, gammelt, beiset, malt eller trykkimpregnert treverk. Den kan også benyttes som toppstrøk på primet metall og plast som brukes på bygninger som f.eks. takrenner og beslag o.l. Skal brukes i system med Gjøco Oljegrunning.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.182 m
Lengde
0.183 m
Bredde
0.183 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)