Bruk fingrene for å forstørre bildet

Drygolin Nordic Extreme 50 C-Base 9L -Jotun

Drygolin
  • Jotuns beste noensinne - holder lengst!
  • Overlegen beskyttelse
  • Ekstrem farge- og glansholdbarhet
  • Suverene påføringsegenskaper
  • Varig vakkert hus

2 799 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 54429737
  • EAN-kode: 7029350154549
DRYGOLIN Nordic Extreme har en unik Extremeteknologi. Extremeteknologien gir overlegen beskyttelse og ekstrem farge og glansholdbarhet som holder lengst. Malingen er vannavvisende regnsikker på 1 time, og selvrensende. Det gir et varig vakkert hus.
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til …