FORMTRE HVIT 200 ML

Liberon Waxes
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 48510261
  • EAN-kode: 3282391033097

  Liberon Formtre er et plastisk tremateriale som kan brukes til å fylle større hull eller erstatte manglende tredetaljer. Det kan feks brukes til gulv, møbler, tredetaljer, oppbygging av ornament, osv. Produktet er er laget av ekte trefibre, akrylharpiks og lysekte fargestoff. Inneholder ingen farlige løsemidler. Tørker ikke ut på boksen. Formtreet synker ubetydelig, kan formes som "modell-leire" og finnes i 7 farger. Liberon Formtre er et vannbasert produkt.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.092 m
  Lengde
  0.07 m
  Bredde
  0.07 m
  Informasjon om farer
  EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)