FORMTRE LYS EIK 200ML LIBERON

Liberon Waxes
  • Utbedre manglende tredetaljer og større hull
  • Kan skrus,spirkes,slipes etter herding
  • Synker ubetydelig, kan formes som modelleire
  • Kan lakkes, vokses og er overmalbar
  • Tørker ikke ut i beholder

299 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 3282391051398
  • Artikkelnummer: 58093556

Liberon Formtre er et plastisk tremateriale som kan brukes til å fylle større hull eller erstatte manglende tredetaljer. Det kan feks brukes til gulv, møbler, tredetaljer, oppbygging av ornament, osv. Produktet er er laget av ekte trefibre, akrylharpiks og lysekte fargestoff. Inneholder ingen farlige løsemidler. Tørker ikke ut på boksen. Formtreet synker ubetydelig, kan formes som "modell-leire" og finnes i 7 farger. Liberon Formtre er et vannbasert produkt.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.092 m
Lengde
0.07 m
Bredde
0.07 m
Informasjon om farer
EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)