FUGEM MS 0,3 GLASKIT HVIT

Soudal
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 49145138
  • EAN-kode: 5411183052062

  Glaskit TS er en 1-komponent høykvalitets fugemasse til glassforsegling med behov for høy klebe styrke. Den er baseret på MS-Polymer, kjemisk nøytral og elastisk.

  Pakke

  Netto innhold
  1 PAT
  Høyde
  0.225 m
  Lengde
  0.05 m
  Bredde
  0.05 m
  Informasjon om farer
  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Informasjon om beskyttelse
  P273 Unngå utslipp til miljøet.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)