FUGEMASSE FOR REGNVANN 290ML PATRON

Aco Euroline
  • Drenerer vannet vekk
  • Renne i polymerbetong
  • Tåler sporadisk trafikk
  • Kun vekt fra personbil
  • Bredt tilbehørssortiment

169 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 44348235
  • EAN-kode: 4002626619563

Fugemasse for regnvann benyttes til å skjøte dreneringsrennene HexaLine og EuroLine. Påfør godt med fugemasse i kanten på rennen og sett rennene sammen før du legger de ned i betongen

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.05 m
Lengde
0.23 m
Bredde
0.05 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.