Bruk fingrene for å forstørre bildet

GRAN 48X068 LEKT/REKKE KL1

Inntre Kjeldstad
  • Klasse 1
  • Ubehandlet furu
  • Bærekraftig og miljøvennlig

37,50 kr / MeterPris i nettbutikken

  • Artikkelnummer: 54236753
  • EAN-kode: 7070672301678
Lekter og rekker har i hovedsak rektangulært tverrsnitt og benyttes bl.a som anlegg for takstein og kledning. Valg av dimensjon er avhengig av bruksområde og må velges i iht. Norsk Standard. Lekter og rekker leveres i fallende lengder, dvs at lengdene varierer. Lekter og rekker benyttes til ikke-bærende konstruksjoner, f.eks som stendere i delevegger eller utlekting i forbindelse med etterisolering. Til bærende konstruksjoner må man benytte styrkesortert konstruksjonsvirke iht NS-EN 14081. I værharde kyststrøk og i områder hvor man har erfaring med mye fukt - eller insektskader benyttes ofte impregnert. Sløyfer mot undertak er et eksempel på bruk av impregnert.