Bruk fingrene for å forstørre bildet

HEYDI KZ 4 LTR MØRTELTILSETNING

HEY'DI

  819 kr / Kanne
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 57869212
  • EAN-kode: 7054150010801

  Heydi KZ er en flytende latex tilsetning for mur, puss og spesialmørtler. Benyttes også til priming/grunning for støp og sparkelmasser. Heydi KZ forbedrer mørtelens bruksegenskaper, og sikrer god heft til underlaget. Underlaget skal være rent og tørt, primeren påføres med kost eller rull.

  Informasjon om farer
  EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.