HEYDI KZ 5LTR PRIMER

HEY'DI
  • Mørteltilsetning
  • Primer
  • Grunning
  • Forbedrer heft
  • Forbedrer egenskaper til mørtel

559 kr / Kanne

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7054150000062
  • Artikkelnummer: 10156974

Heydi KZ er en flytende latex tilsetning for mur, puss og spesialmørtler. Benyttes også til priming/grunning for støp og sparkelmasser. Heydi KZ forbedrer mørtelens bruksegenskaper, og sikrer god heft til underlaget. Underlaget skal være rent og tørt, primeren påføres med kost eller rull.

Pakke

Netto innhold
1 KAN
Høyde
0.297 m
Lengde
0.121 m
Bredde
0.189 m
Informasjon om farer
EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.