HEYDI PREMIUM XTRA LYSGRÅ 5KG FUGEM

HEY'DI
  • Sementbasert fugemasse
  • Svært fargestabil
  • Fugebredde 2 -12 mm
  • Tilnærmet vanntett

779 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 52999414
  • EAN-kode: 7054151156034

Heydi Premium Xtra Fug Lysgrå 5 kg er en sementbasert hurtigherdende fugemasse til keramiske fliser, mosaikk og klinker på gulv og vegg. Heydi Premium Xtra Fug Lysgrå 5 kg blir ikke misfarget selv i tungt belastede områder og beholder den opprinnelige fargen. Saltutfelling fra fugen vil ikke inntreffe, heller ikke begroing. Heydi Premium Xtra Fug Lysgrå 5 kg er tilnærmet vanntett.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.18 m
Lengde
0.24 m
Bredde
0.22 m
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P103 Les etiketten før bruk.
P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.