HEYDI RETT I SPREKKEN 0,5KG EPOXY

HEY'DI
  • Tyntflytende epoxy
  • Løsemiddelfri
  • God inntrengningsevne

899 kr / Eske

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7054150002073
  • Artikkelnummer: 21792908

Heydi Rett i Sprekken er en tokomponent, løsemiddelfri, tyntflytende epoxy, med meget god inntrengningsevne og limeffekt. Heydi Rett i Sprekken benyttes til å fylle og tette riss i betongdekker, terrasser m.m, og til festing av løsnede pusslag og keramiske fliser på gulv.

Produkt

Herdingsmetode
2-komponents
Fysisk form
Væske
Gjennomsiktig
Ja
Emballasje
Andre
Med pensel
Nei
Nettovekt
500

Pakke

Netto innhold
1 ESK
Høyde
0.222 m
Lengde
0.089 m
Bredde
0.155 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Kronisk helserisiko
Miljøfare
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.