HEYDI TOPP 4LTR IMPREGNERING

HEY'DI

  1 149 kr / Kanne

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7054150090667
  • Artikkelnummer: 58037280

  Vannbasert impregnering og beskyttelse av sementbaserte overflater. Heydi Topp er en vannbasert impregnering til beskyttelse av sement-baserte overflater mot misfarging, for eksempel Heydi BetongLook, Heydi Hobbit, slipt betong m.m.

  Pakke

  Netto innhold
  1 KAN
  Høyde
  0.25 m
  Lengde
  0.19 m
  Bredde
  0.12 m
  Informasjon om farer
  EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  Informasjon om beskyttelse
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.