Husvask og soppfjerner 4L - Jotun

Jotun
  • 2-i-1 vask og soppfjerner
  • Langtidsvirkende mot sopp og alger
  • Skader ikke glass og metall
  • Skader ikke glass og metall
  • JOTUN / 2-i-1 Husvask og soppfjerner

399 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 51427403
  • EAN-kode: 7029350011378

Årlig utevask - langtidsvirkende effekt. JOTUN 2-i-1 Husvask og soppfjerner er et produkt som skal brukes årlig ved rengjøring av overflate. På denne måten vil malings- og beisfilmen få en lengre levetid uten vekster.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.315 m
Lengde
0.158 m
Bredde
0.12 m
Merking
Etsende
Miljøfare
Informasjon om farer
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.