Issmelt 10kg - Hey'di

HEY'DI
  • Effektiv issmelter.
  • Trapper, oppkjørsler, Etc.
  • kan benyttes som støvdemper.

349 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 26774331
  • EAN-kode: 7054150003087

Effektiv issmelter på basis av magnesiumklorid. Hurtigvirkende, drøy i bruk og lang virkningstid. Trapper, oppkjørsler, parkeringsplasser, fortau, gangveier, etc.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.235 m
Lengde
0.33 m
Bredde
0.33 m
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P202 Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.