JOTUN DRYTECH MURPRIMER 10L

Jotun
  • Grunning - sikrer komplett mursystem
  • Gjør underlaget vannavvisende
  • Binder løse partikler i overflaten
  • Trenger inn og utjevner sug i underlaget
  • Til all bar mur/grunnmur/betong

1 199 kr / Spann

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7029350154761
  • Artikkelnummer: 54430252

JOTUN DryTech Murprimer er en grunning som sikrer komplett mursystem. Murprimeren gjør underlaget vannavvisende, binder løse partikler i overflaten og trenger inn og utjevner sug i underlaget. Brukes til alle typer mur/grunnmur/betong.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.229 m
Lengde
0.293 m
Bredde
0.293 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)