KONTROLLSYSTEM MAUR NIPPON

Nippon
  • Velegnet mot sukkermaur
  • Gift og to refill åtestasjoner
  • Effektivt og hygienisk
  • Drøy i bruk

129 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 26591735
  • EAN-kode: 5012042800017

2 tomme åtestasjoner og en tube maurmiddel. Utrydder maur raskt og effektivt. Spesielt godt egnet mot sukkermaur

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.18 m
Lengde
0.04 m
Bredde
0.13 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)