Leca ildfast masse for pipe, 0,3 L

Leca
  • Materialforbruk liming av innerrør 0,5 patron pr lm
  • Materialforbruk liming av ytterelement 1,3 patron pr lm
  • Påføringstemperatur > 5ºC
  • Lagres frostfritt
  • 12 mnd holdbarhetstid fra produksjonsdato

269 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 10586147
  • EAN-kode: 7040021571007

Bruksklar ildfast masse til blant annet liming av keramiske innerør for Leca pipe.

Leveres i 0,3 ltr patron for bruk i fugepistol.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.34 m
Lengde
0.05 m
Bredde
0.05 m
Informasjon om beskyttelse
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.