Bruk fingrene for å forstørre bildet

LIM STRONG RAPID 2806 2X12ML

Casco
  • Hurtigherdende
  • Meget høy limstyrke
  • Hardt og fyllende
  • Tåler tung belastning
  • Overmalbar
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 25373044
  • EAN-kode: 7311980109618

Meget sterkt, hurtigherdende, transparent epoxylim for metall, porselen, keramikk, betong, tre, mange harde plasttyper og mye annet.

Pakke

Netto innhold
1 BK
Høyde
0.03 m
Lengde
0.235 m
Bredde
0.11 m
Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.