LOKKEBOKS MAUR NIPPON 2 PAKK

Nippon
  • Effektiv mot alle typer maur
  • Enkel i bruk
  • Hygenisk

149 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 5012042800116
  • Artikkelnummer: 46328974

Effektivt middel til bruk mot maur. Spesielt godt egnet til innendørs bruk, men kan også brukes utendørs på mindre områder som altaner, terrasser etc. Hygienisk, sikkert og enkelt. Maurene tar med giften tilbake til tuen, og utrydder hele tuen/bolet.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.26 m
Lengde
0.021 m
Bredde
0.11 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)