Bruk fingrene for å forstørre bildet

Maling Optimal vindu og dør C-base1 l - Jotun

Jotun
  • Rask tørk
  • Suveren heft og finish
  • Effektiv mot svertesopp

299 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 43852998
  • EAN-kode: 7029350001829
Utvendig trebeskyttelse spesielt godt egnet for høvlede flater som vinduer, dører og andre utvendige detaljer. Gir langvarig og flott utseende. Enkel å påføre, hefter godt og tørker raskt. Lange vedlikeholdsintervaller.
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til …