Bruk fingrene for å forstørre bildet

MAURKVERK NIPPON 150 GR

Nippon
  • Effektiv mot alle typer maur
  • Effektiv mot alle krypende insekter
  • Enkelt og effektivt
  • Velegnet i hagen
  • Gir raskt resultat

99 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 26591727
  • EAN-kode: 5012042800031
Effektiv mot maur, veps, kakerlakker, skrukketroll, biller, sølvkre, skjeggkre og andre krypende insekter.
Merking
Miljøfare
Informasjon om farer
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)