MEMBRAN VÅTR 5KG WPS MAPEGUM

Mapei

  799 kr / Stykk
  Pris i nettbutikken

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 26873273
  • EAN-kode: 8022452027673

  Fleksibel smøremembran for vanntetting av våtrom. Forbruk: Ca. 1,5 kg/m2 pr. mm. Påføring: Sprøyte, sparkel, kost eller rull.

  Pakke

  Netto innhold
  5 STK
  Høyde
  0.15 m
  Lengde
  0.2 m
  Bredde
  0.285 m
  Merking
  Helserisiko
  Informasjon om farer
  EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  EUH211 Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.