MYGGSPIRAL KIRK

Kirk
  • Svært effektivt myggmiddel
  • Utvikler røyk som jager myggen
  • Jager også andre insekter
  • Enkel i bruk

119 kr / Stykk

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7056360441284
  • Artikkelnummer: 47489381

Beskytter mot mygg, veps og fluer i friluft og i åpne rom. Produktet er enkelt i bruk. Røyken ,fra spiralen som tennes, holder insektene borte.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.14 m
Lengde
0.03 m
Bredde
0.125 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)