OLJE FINISHING OIL 0,25LTR

Produit Liberon
  • Høy kvalitet
  • Basert på kinesisk treolje
  • Motstandsdyktig mot vann og fett
  • Ideell for kjøkkenbenk
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 25056060
  • EAN-kode: 3282390031124

Liberon Finishing oil er en høykvalitetsolje som b.la. inneholder en høy andel av kinesisk treolje, harpikser og tørkemidler. Finishing oil er derfor spesielt motstandsdyktig mot vann, alkohol og fettsyrer. Ideell til alt av innendørs treverk som kjøkkenbenk, benk på baderom, badstue, arkitektonisk treverk (dører, vinduer, listverk) innendørsmøbler, dreid treverk, treskurd, knivskaft, geværskjefter, betong, marmor etc. Er sertifisert for bruk på barneleker og alt som er i kontakt med matvarer. Brukes også som treforsegler på beisede flater for å hindre skjolder. Oljen trekker inn og beskytter treoverflaten uten å danne film og gir en vakker, naturlig finish.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.139 m
Lengde
0.073 m
Bredde
0.035 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.