QUICK B GRUNNING METALLGRÅ S.MATT3L

Quick
  • Alt kan fornyes!
  • Rusthindrende grunning!
  • Sikrer god vedheft.
  • Kan benyttes som toppstrøk påregn da 3 strøk
  • Perfekt under Quick Bengalack Universal

799 kr / Spann

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 7031157806972
  • Artikkelnummer: 55808412

Quick Bengalack Grunning er en robust og rusthindrende grunning som sikrer det beste underlaget. Etterbehandles med 2 strøk Quick Bengalack Universal. Den er utmerket til alle underlag av metall og gir god heft til underlag som tre og hardplast. Grunningen gir et silkematt utseende og kan benyttes som toppstrøk alene, men da med 3 strøk.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.164 m
Lengde
0.165 m
Bredde
0.165 m
Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Kronisk helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H372 Forårsaker organskader (eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.) ved langvarig eller gjentatt eksponering (Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren). (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.