RENGJØRING UNIVERSAL PLUSS PLUMBO

Plumbo
  • Rengjøringspray for glass og harde flater
  • Gjør skinnende rent uten skjolder
  • For komfyrtopp, polert stål og glass/vinduer
  • Inneholder ikke ammoniakk,silikon,slipemidler
  • Kan brukes på LCD/LED skjermer

99 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 42027054
  • EAN-kode: 7024110030248

Plumbo Rengjøring Universal Pluss gjør skinnende rent uten skjolder eller striper. Rask og effektiv rengjøring av komfyrtopp, glass/vindu, blankpolert stål, og andre harde/blanke overflater. Inneholder verken slipemidler, silikonpreparater, ammoniakk, eller sterke kjemikalier, og er derfor et effektivt og trygt valg til keramikk og alle typer glass. Kan brukes på LCD og LED skjermer.

Pakke

Netto innhold
1 FL
Høyde
0.22 m
Lengde
0.115 m
Bredde
0.55 m
Merking
Brannfarlig
Informasjon om farer
H226 Brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.