SILIKON SPECIAL 11 WHITE 310ML

Weber
  • Antimuggbehandlet
  • Elastisk
  • Gulner ikke
  • Meget god vedheft
  • Ikke behov for grunning

189 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 53585072
  • EAN-kode: 6415910038267

Eddiksyreherdende, antimuggbehandlet silikonfugemasse for bruk i våtrom. Meget god vedheft til nesten alle underlag uten bruk av primer/grunning.

Produkt

Modell / utførelse
Silikonbasert
Farge
Hvit
Emballasje
Patron
Nettovekt (Gram)
310

Pakke

Netto innhold
1 PAT
Høyde
0.05 m
Lengde
0.22 m
Bredde
0.05 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)