SKLISIKRING 750 ML VANNBASERT LAKK

Produit Liberon

  439 kr / Stykk

  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 41837456
  • EAN-kode: 3153890242610

  Liberon Sklisikring brukes på glatte gulv og trapper for å unngå ulykker. Liberon Sklisikring er en vannbasert lakk med silikater som danner en usynlig "trå" film som ikke ødelegger underlaget. Endrer ikke overflatens utseende, gir et klart, fargeløst sjikt. Overflaten er lett å vaske og vedlikeholde. Ideell på slettpolerte og glatte gulv/trapper, samt i områder med høy fuktighet, slik som baderom, kjøkken, svømmebasseng, utetrapper etc. Kan kan brukes på de fleste underlag, som keramiske fliser, malte og lakkerte flater, belegg, tre, betong og stein. Produktet kan brukes både inne og ute.

  Pakke

  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  0.12 m
  Lengde
  0.102 m
  Bredde
  0.102 m
  Informasjon om farer
  EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
  EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.
  Informasjon om beskyttelse
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)