SLEMMEMASSE 10 KG GRÅ MURTETT

Mapei
  Tilgjengelighet i nettbutikken
  Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • EAN-kode: 8022452204159
  • Artikkelnummer: 40806945

  SLEMMEMASSE 10 KG GRÅ MURTETT, MURTETT GRÅ 10 KG

  Pakke

  Netto innhold
  10 STK
  Høyde
  0.22 m
  Lengde
  0.29 m
  Bredde
  0.29 m
  Merking
  Helserisiko
  Etsende
  Informasjon om farer
  H315 Irriterer huden.
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
  H318 Gir alvorlig øyeskade.
  H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.