Bruk fingrene for å forstørre bildet

SNØFANGER CLICKFALS SORT

JEMTLAND
  • Pulverlakkert
  • Galvanisert stål
  • Rask montering
  • Sikker på taket
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 48390682
  • EAN-kode: 7032871601324

SNØFANGERE Snøfangere skal monteres der snø og isras fra tak kan skade personer, gjenstander, bygningsdeler m.m. (Jmf. byggeforskriftene kap. 43 med veiledning. Bestemmelser i politivedtektene i den enkelte kommune kan også omhandle vedtekter vedrørende snø på tak og rasfare.) Ut i fra dette skal snøfangere monteres der sig/ras kan medføre skader på gjennomføringer, takstiger eller andre installasjoner på taket. Det er også viktig å montere snøfangere på tak med trapping (høydeforskjell). Dette for å unngå at snø fra en takflate raser ned på en annen med fare for ødeleggelser. Snøfangere er ikke å betrakte som sikkerhetsutstyr ved arbeide på tak, og skal derfor ikke benyttes til feste for sikkerhetsline. DIMENSJONERINGSGRUNNLAG Dimensjoneringen av snøfangere er bl.a. avhengig takvinkelen, snølasten, takfallets lengde og friksjonskoeffisienten på taktekkingsmaterialet. Det er viktig at snøfangerne blir montert sammenhengende i hele takets bredde. Korte snøfangere over f.eks. inngangsparti utsettes for større laster enn det de er beregnet for. Normalt bør en bruke 60 cm mellom hver konsoll og det skal ikke være lengere enn 5m fra møne og ned til snøfangerrekken. Er det behov for flere reker så skal disse monteres med like store felt (en rekke over bærende yttervegg og en rekke i senter mellom møne og den første snøfangerrekken). I områder hvor snølasten er relativ beskjeden avstanden mellom klonsollene økes noe. Se vår monteringsveiledning. SNØFANGERKONSOLLER LEVERES I FARGENE: GALVANISERTR - SORT - BRUN - RØD -TEGLRØD - ANDRE FARGER PÅ BESTILLING