TAKSITT GRUNNING FOR TAKSTEIN 10L

Scanox
  • Forlenger levetiden til taket
  • Gir det beste underlaget for maling
  • Hindrer forvitring og frostskader

1 349 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 51408753
  • EAN-kode: 7031157805487

TakSitt grunning for Takstein er en vanntynnbar, klar grunning spesialutviklet for takstein. Den beskytter mot begroing og forvitring. Grunningen gir god inntrengning og gir god heft til TakSitt Spesialmaling for Utvendige Tak. TakSitt Grunning for Takstein er en utmerket grunning til sement takstein. Kan også brukes på betong og eternitt (ikke supereternitt).

Produkt

Type
Grunning
Bruksklar
Ja
Farge base
Ferdigfarge
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.) (Hour)
4
Anbefalt forbruk ujevne underlag (Square metre per litre)
5-7
Teknologi / Generisk type
Akryl
Kan tynnes
Nei
Minimums påføringstemperatur (Degrees celsius)
10
Egnet for vegg
Nei
Egnet for dør/vindu/detalj
Nei
Egnet for terrassegulv i tre
Nei
Egnet for mur/betong
Ja
Egnet for metall
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Egnet for tak
Ja
Egnet for treverk
Nei
Selvrensende
Nei
Egnet for rulle
Ja
Må etterstrykes
Nei
Egnet for pensel
Ja
Egnet for sprøyting
Ja
Herdingsmetode
1-komponents

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.229 m
Lengde
0.293 m
Bredde
0.293 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)