Bruk fingrene for å forstørre bildet

TAVLEMALING SORT MATT 250 ML

Rust-Oleum Mathys
  • Vannbasert
  • Tilnærmet luktfri
  • Tørker raskt
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 48429038
  • EAN-kode: 5013296031714
Rust-Oleum Tavlemaling er en sort, matt maling beregnet for bruk av skolekritt eller flytende kritt. Ideell for bruk på treverk, metall, plast, gips og de fleste andre overflater. Sugende overflater bør grunnes. Malingen er vannbasert, tilnærmet luktfri og tørker raskt. Rust-Oleum Tavlemaling er godkjent for bruk på leker. Dekkevne: 250 ml til ca 2-3 m2. Tips: Mal overflaten med Mag Paint magnetmaling før tavlemaling, for en magnetisk skoletavle. Sett evt. en rammelist rundt - og tavlen er klar!
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH208 Inneholder (navn på sensibiliserende stoff). Kan gi en allergisk reaksjon. (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
EUH212 Advarsel! Farlig respirabelt støv kan dannes ved bruk. Støv må ikke innåndes.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)