TEPPESHAMPO AEROSOL 600ML HERDINS

Hagerty
  • Mild og effektiv skumrens
  • Brukes til alle typer tepper og møbler
  • Renser i dybden
  • Efterlater en smussavvisende overflate

247 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 25631102
  • EAN-kode: 7610928060241

Mild og effektiv skumrens til alle typer tepper og møbler som ikke er sensitive for vann. Renser i dybden og etterlater en skittavvisende overflate.

Pakke

Netto innhold
1 BOX
Høyde
0.285 m
Lengde
0.065 m
Bredde
0.065 m
Merking
Brannfarlig
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Informasjon om beskyttelse
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122 °F.