TERRASSEOLJE EKSKLUSIV 2,7LTR BRUN

MøreRoyal®
  • 2,7 ltr
  • Sterkt fargepigment
  • Særlig godt UV-filter
  • Drøyere - dekker flere m2 pr liter
  • Lett å påføre

890 kr / Spann

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7071536033988
  • Artikkelnummer: 50571004

MøreRoyal oljer er spesielt utviklet for vedlikehold av MøreRoyal, og leveres i samme farger som fargepaletten på materialene. MøreRoyal Treolje benyttes til etterbehandling av MøreRoyal kledning og tretak, samt til kappflater. Husk å olje alle kappflater for å forhindre fuktinntrengning i treet. MøreRoyal Eksklusiv Terrasseolje benyttes til etterbehandling av MøreRoyal terrassebord og dekke.

Produkt

Type
Treolje
Bruksklar
Ja
Farge base
Ferdigfarge
Anbefalt forbruk jevne underlag (Square metre per litre)
8-10
Anbefalt forbruk ujevne underlag (Square metre per litre)
6-8
Teknologi / Generisk type
Olje
Kan tynnes
Ja
Egnet for vegg
Nei
Egnet for dør/vindu/detalj
Nei
Egnet for terrassegulv i tre
Ja
Egnet for mur/betong
Nei
Egnet for metall
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Egnet for tak
Nei
Egnet for treverk
Ja
Selvrensende
Nei
Egnet for rulle
Ja
Må etterstrykes
Ja
Egnet for pensel
Ja
Egnet for sprøyting
Ja
Fysisk form
Væske
Herdingsmetode
1-komponents

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.16 m
Lengde
0.16 m
Bredde
0.16 m
Merking
Helserisiko
Kronisk helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.