TJÆRALIN HYBRID C-BASE 9 LTR

Tjæralin
  • Lange vedlikeholdsintervaller
  • Overlegen glans og fargestabilitet
  • Selvrensende

1 499 kr / Spann

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7036386740004
  • Artikkelnummer: 60007946

Tjæralin Hybrid er en høyteknologisk, dekkende, vannfortynnbar, selvrensende akrylmaling tilsatt polyuretanmodifisert alkyd. Malingen lager en sterk malingsfilm som gir en svært effektiv beskyttelse mot svertesopp og alger. Dette betyr at skitt og smuss har vanskelig for å feste seg, som igjen gjør at vedlikeholdsintervallene blir lengre og du sitter igjen med et hus som ser glansfullt og rent ut lengre!

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.222 m
Lengde
0.254 m
Bredde
0.254 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)