TJÆRALIN TERRASSEBEIS KLAR/C-B 2,7L

Tjæralin
  • Hindrer fukt og oppsprekking
  • Inneholder tretjære
  • Trekker godt inn

579 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 40817413
  • EAN-kode: 7036389127000

Tjæralin Terrassebeis er en alkydbasert vanntynnet spesialbeis for impregnert treverk. Den inneholder sopphindrende middel, gir en bestandig overflate og bevarer treverket. Den motvirker gråning og oppsprekking av treverket, og etterlater en farget, naturlig, matt overflate.

Pakke

Netto innhold
1 SPA
Høyde
0.162 m
Lengde
0.167 m
Bredde
0.167 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P273 Unngå utslipp til miljøet.