Bruk fingrene for å forstørre bildet

TREOLJE MØREROYAL KLAR RO 0 0,68 L

Talgø MøreRoyal®
  • Maksimal dose soppdreper
  • Sterkt fargepigment
  • Særlig godt UV-filter
  • Drøyere - dekker flere m2 pr liter
  • Lett å påføre

299 kr / Spann
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 53704605
  • EAN-kode: 7071536061288

MøreRoyal oljer er spesielt utviklet for vedlikehold av MøreRoyal, og leveres i samme farger som fargepaletten på materialene. MøreRoyal Treolje benyttes til etterbehandling av MøreRoyal kledning og tretak, samt til kappflater. Husk å olje alle kappflater for å forhindre fuktinntrengning i treet. MøreRoyal Eksklusiv Terrasseolje benyttes til etterbehandling av MøreRoyal terrassebord og dekke.

Merking
Helserisiko
Miljøfare
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.