TRESTJERNER GULVLAKK 0,75L

Trestjerner
  • Moderne vannbasert lakk
  • Ekstremt slitesterk
  • Luktsvak og hurtigtørkende
  • Lett å påføre
  • Svanemerket

319 kr / Boks

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • EAN-kode: 7031157802363
  • Artikkelnummer: 46194521

Vannbasert slitesterk og luktsvak silkematt lakk til tre- og parkettgulv. Gir et lyst moderne utseende.

Produkt

Type
Lakk
Glansgrad
Silkematt
Bruksklar
Ja
Farge base
Fargeløs
Overflatetørr (ved 23 °C, 50% R.H.)
4
Overmalbar (ved 23 °C, 50% R.H.)
8
Anbefalt forbruk jevne underlag
8-10
Teknologi / Generisk type
Akryl
Kan tynnes
Nei
Minimums påføringstemperatur
5
Egnet for vegg
Nei
Egnet for dør/vindu/detalj
Nei
Egnet for terrassegulv i tre
Nei
Egnet for mur/betong
Ja
Egnet for metall
Nei
Egnet for kunststoff
Nei
Egnet for tak
Nei
Egnet for treverk
Ja
Selvrensende
Nei
Egnet for rulle
Ja
Må etterstrykes
Nei
Egnet for pensel
Ja
Egnet for sprøyting
Ja
Fysisk form
Væske
Herdingsmetode
1-komponents

Pakke

Netto innhold
1 BOX
Høyde
0.119 m
Lengde
0.099 m
Bredde
0.099 m
Merking
Helserisiko
Informasjon om farer
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Informasjon om beskyttelse
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/… (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.