VÅTROMSLIM CASCO AQUA 5 L

Casco
  • Spesiallim for oppsetting av tapeter i våtrom
  • Meget høy limstyrke
  • Egnet som overlappslim
  • Løsemiddelfri
  • EC1 Plus- og M1-godkjent (BREAMNOR)
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 21257373
  • EAN-kode: 7311980102008

Spesiallim for oppsetting av tapeter i våte rom. Kan også brukes på vanskelige underlag og som overlappslim. M1- og EC1 Plus-godkjent (BREAMNOR). Forbruk: 4-5 m2 pr. liter.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.15 m
Lengde
0.295 m
Bredde
0.196 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)