VEGGLIM PREMIUM 1L

Casco
  • Meget god limstyrke
  • For tørre rom
  • Lang åpentid, lett å jobbe med
  • Passer nesten alle typer tapeter
  • EC1-Plus godkjent (BREAMNOR)
Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 21602941
  • EAN-kode: 7311980124093

Ferdigblandet vegglim av beste kvalitet. Limet er lett og smidig å påføre og har meget god heft. Egnet til nesten alle tapeter i tørre rom. EC1 Plus-godkjent (BREAMNOR). Forbruk: 3 - 5 m2 pr. liter.

Pakke

Netto innhold
1 STK
Høyde
0.131 m
Lengde
0.139 m
Bredde
0.138 m
Informasjon om farer
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Informasjon om beskyttelse
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til … (Se CLP-etikett eller etikett på produktet for utfyllende informasjon)