Bruk fingrene for å forstørre bildet

VINYL PRIMER SPRAY 0.4L - Jotun

Jotun
  • Grunning til drev
  • Spesialutviklet grunning for Aqualine Spray
  • Enkelt å bruke
  • Hurtigtørkende

199 kr / Boks
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Tilgjengelig på nettlager
  • Artikkelnummer: 41590027
  • EAN-kode: 7029351004928

Vinyl primer spray er en hurtigtørkende en-komponent vinylmodifisert grunning med aluminiumspigment for områder som dekkes med Aqualine spray.

Enkel å påføre samt lett å bruke.

Merking
Helserisiko
Brannfarlig
Informasjon om farer
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.