Bruk fingrene for å forstørre bildet

YACHTING WATERLINE CLEANER 1L

Jotun
  • Effektiv vannlinjerens
  • Svært effektivt rensemiddel
  • Fjerner raskt gulning, skjell, rur og alger
  • Enkel påføring

299 kr / Stykk
Pris i nettbutikken

Tilgjengelighet i nettbutikken
Ikke tilgjengelig fra nettlager
  • Artikkelnummer: 56109953
  • EAN-kode: 7029350180777

YACHTING WATERLINE CLEANER 1L

Merking
Helserisiko
Etsende
Informasjon om farer
H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.