K-Rauta-hero-banner
Artikler

Nytt ildsted? Her er alt du trenger å vite

En peis eller ovn skal fungere hundre prosent tilfredsstillende om du skal få fullt utbytte av den, både med tanke på varmeytelse og sikkerhet. Det er ikke nok at ildstedet ditt ser pent ut – i tillegg skal det trekke og brenne godt, og samtidig være montert i overensstemmelse med gjeldende brannforskrifter.

Et sprakende bål i peis eller ovn er ikke bare en varmekilde hjemme og på hytta, men samtidig en miljøfaktor. Åpen ild er alltid koselig, men i tillegg er det en potensiell fare som setter store krav til både oppbygging og konstruksjon av ildsted og avtrekk.

Oppføring, endring og montering av ildsted har strenge regler, og arbeid av denne typen må utføres av en kvalifisert montør. Det er også viktig å være klar over at oppføring og endring av ildsteder er meldepliktige. Meldeskjema skal sendes kommunen din etter utført arbeid.

Krav til ildsted i bolig – TEK17

Det er ikke lenger lov å selge eller montere gamle ovner som ikke tilfredsstiller dagens krav til forurensning. Årsaken er at de gamle ovnene ikke forbrenner veden like godt som nye, og derfor slipper ut langt mer tjære og sot. Forbudet gjelder i utgangspunktet også brukte ovner, men det gjøres unntak når det er snakk om restaurering av hus og hytter.

I en gammel bolig kan du altså montere en gammel ovn selv om den ikke tilfredsstiller kravene til ildsted i TEK17. Vi mener at dette kun bør gjøres i rene historiske tilbakeføringer, da det finnes et stort utvalg nye og langt mer effektive ovner. Husk for øvrig at moderne ildsteder med sekundærforbrenning har langt mindre utslipp enn gamle modeller, selv om de i utgangspunktet kan virke ganske like.

Ved sekundærforbrenning skjer forbrenningen i to trinn: Først brenner veden, deretter antennes røykgassene av forvarmet luft. Nye ovner er konstruert slik at det er umulig å strupe trekken helt, slik at veden bare ligger og ulmer uten lufttilførsel. Uansett regulering vil de tilfredsstille kravene til utslipp.

Valg av ildsted

Når du skal velge ildsted, enten ved nybygg eller rehabilitering, bør du tenke deg godt om og vurdere de muligheter du har før du bestemmer deg for type og modell. Ta gjerne kontakt med ditt Byggmakker-varehus for råd og veiledning.

Vaare Byggmakker eksperter hjelper deg 800x480 5

Våre Byggmakker eksperter hjelper deg.

I tillegg bør du stille deg noen spørsmål som gjør det enklere å velge – eller eliminere – noen alternativer.

 • Er ildstedet dette rommet eller hele boligens hovedkilde for oppvarming?
 • Hvor stort areal skal ildstedet varme opp?
 • Er det mulig å plassere ildstedet der du vil ha det i rommet?
 • Tåler gulvet vekten av det nye ildstedet?
 • Er rommet og boligen godt nok ventilert for dette ildstedet?
 • Er skorsteinen tilpasset det nye ildstedet?

Det finnes en tommelfingerregel for anbefalt nominell oppvarmingseffekt. Hvis vi tar utgangspunkt i at en moderne, godt isolert bolig med et rom på 65 kvadratmeter har et varmebehov på omtrent 70 watt per kvadratmeter, blir formelen slik:

 • 65 x 70/1000 = 4,55 kilowatt – dette er minimum av det ildstedet bør avgi

Husk at en åpen peis avgir mindre varme enn en ovn, selv om strålevarmen føles mye varmere på kort hold.

Peisinnsats gir mer varme enn åpen peis

En åpen peis avgir mellom 3 og 6 kilowatt strålevarme når veden brenner, hvilket er en god del, men samtidig trekker peisen til seg store mengder luft fra rommet som må erstattes med kald uteluft. Peis har lang slukningstid, og i denne tiden vil peisen fungere som en stor avtrekkskanal. Dette fører til direkte varmetap.

Jotul Peisinnsats I 620 F BP 800x480 1

Foto: Jøtul, Peisinnsats I 620 F BP

Riktig fyring med tørr ved og nok lufttilførsel til å gi god forbrenning, gir god utnyttelse av varmen i veden på moderne ovner og peisinnsatser. Opptil 70 prosent av energiinnholdet i veden utnyttes, dette i motsetning til åpen peis der utnyttelsesgraden er rundt 10 til 25 prosent – lav utnyttelsesgrad gir dessuten høyere fyringsutgifter! Et rentbrennende ildsted gir både færre turer etter ved og minimalt utslipp av sotpartikler og dioksiner, som igjen gir minimal fare for pipebrann.

Montere peis, elementpeis eller peisovn

Å montere peis er enkelt. Avhengig av hvilken du kjøper er det flere fremgangsmåter, og siden peisene er forskjellige er vårt beste råd at du følger den enkelte monteringsveiledning. Montering av peisovn er enda enklere.

Varde samso sort staal 800x480

Foto: Varde Ovne, Samsø sort stål

Elementpeiser har den fordelen at de leveres som komplette byggesett. De stålfiberarmerte betongelementene er formstøpte, har stor styrke og en forholdsvis lav vekt på cirka 200 kilo. De fleste leverandører av elementpeiser hevder at mesteparten av modellene kan monteres på et trebjelkelag uten fundament. Forhør deg hvis du er usikker. Vanlige tregulv er beregnet til å tåle 400 kilo per kvadratmeter, men med konstant belastning fra peisen vil gulvet kanskje sige en smule. En liten sprekk mellom peis og brannmur kan tettes med akryl fugemasse.

Peisen males deretter med vanlig vannbasert maling og den flotte finishen på elementene gjør at du slipper nevneverdig pussing.

Jotul Elementpeis FS 74 800x480 2

Foto: Jøtul, Elementpeis FS 74

Ventilasjon

Dagens hus er svært tette sammenlignet med dem vi bygde for få år tilbake. Siden et ildsted krever tilførsel av frisk luft, er det viktig å ta hensyn til dette om du vil ha god forbrenning og unngå problemer med vanskelig oppfyring og tilbakeslag av røyk.

Spesielt åpne ildsteder krever tilførsel av mye luft. Dette løses best ved å tilføre luft direkte til ildstedet, enten gjennom pipa eller en egen kanal. Ved ombygging eller rehabilitering kan det være mest aktuelt med en ekstra ventil til rommet der ildstedet står.

Ovner med varmelagring

Tidligere tok vi ofte bedre vare på varmen enn vi gjør i våre dager. Eksempelvis hadde man stor glede av ettervarmen fra klebersteinsildsteder og kakkelovner.

I dag kan du kjøpe moderne ovner med god etterlagring og lang nedkjølingstid. De er som oftest flotte å se på og er et flott møbel i huset og på hytta. I utgangspunktet finnes det tre typer/prinsipper på markedet:

 • Klebersteinsovner som lagrer varme i inntil 12 timer etter at du har sluttet å fyre. Det finnes kompakte ovner, og de som har deler av kleberstein.
 • Kakkelovner med lange røykrør som kan magasinere varme i inntil 24 timer.
 • Varmelagrende ovner med innebygget varmemagasin, som oftest av olivinstein. Etter avsluttet fyring, kan varmen vare fra 12 til 24 timer.

Varde SHAPE 2 AIR KLEBER GRAA 800x480 3

Foto: Varde Ovne, Klebersteinsovn Varde Shape 2

Vedfyring i peis

Lær deg riktig vedfyring – det gir større gevinst økonomisk og med tanke på avgitt varme. I tillegg kan du forebygge pipebrann, samtidig som du får mer effekt.

Første råd er å unngå «fisefyring» med liten trekk og mer ulming enn ild. Når du fyrer opp, er det viktig med grunnvarme. Bruk gjerne oppfyringsbriketter og flis i bunnen, før du gradvis fôrer på med større kubber – husk mye luft imellom. Dersom ilden får for lite surstoff, vil den ulme og dø ut. Du skal ikke regulere varmen med trekken, men med vedmengden.

Veden må være tørr, helst med fuktinnhold under 20 prosent. Hvis du er i tvil, kan du måle dette selv med et enkelt instrument som koster noen få hundrelapper hos Byggmakker.

Hva med skorsteinen?

Like viktig som selve ildstedet er skorsteinen/pipa. Den må nemlig være tilpasset det eller de ildstedene som skal tilknyttes.

 • Dersom tverrsnittet er for lite, kan dette føre til røykutslag, mangelfull forbrenning og dårlig trekk.
 • Dersom tverrsnittet er for stort, vil lufta «suges» ut av rommet med det resultat at det er vanskelig å få ønsket temperatur.
 • Røykløp i skorstein skal for øvrig ha uendret tverrsnitt fra bunn til topp.

Ildsted og skorstein må alltid planlegges sammen. I TEK17 er det også krav til røykkanal og skorstein, og det står at den “skal prosjekteres og utføres slik at varmeinstallasjonen fungerer tilfredsstillende”. Røykkanalen må for øvrig være så rett som mulig - skarpe knekker kan gi redusert trekk og økt fare for soting, og fordrer som oftest feieluke.

Det finnes flere alternative skorsteinstyper

 • Teglsteinsskorstein
 • Elementskorstein med sementbasert fôring
 • Elementskorstein med keramisk fôring – glasert og uglasert
 • Stålpipe/rørpipe

Uansett hvilken type du velger, bør en fagmann kontaktes før arbeidet igangsettes.

Gjennomføring i etasjeskiller og tak må utføres forskriftsmessig og helst ikke plasseres i kollisjon med takstoler og andre bærende konstruksjoner, selv om en fagmann kan løse disse problemene med utvekslinger. Det er meget viktig å følge gjeldende bestemmelser med tanke på avstand til brennbart materiale – spesielt på loftet og andre lite synlige plasser.

Teglsteinsskorstein

En teglsteinsskorstein krever fagmessig kompetanse om muring. På den annen side kan den tilpasses de fleste bygningskonstruksjoner, og kan «strekkes» og skråstilles på loftet for å komme så nær mønet som mulig. En slik skorstein kan også bygges med flere løp, i likhet med elementskorsteiner.

Elementskorstein

Elementskorsteinen er ofte basert på selvbyggerprinsippet, men det er avgjørende at du følger monteringsanvisningen. Den består av et ytterelement med eller uten isolasjon, og en keramisk eller sementbasert fôring. De leveres i en rekke varianter og størrelser, så det er lett å tilpasse til dine behov. Dersom skorsteinen har innebygde luftekanaler, må disse være åpne helt opp – om de tettes, er det ulovlig å montere elementene rett mot treverk.

Stålpipe

Stålpipe blir lite brukt i moderne boligbygging, og på nye og gamle hytter. De kan brukes på alle ildsteder hvor det brukes fast brennstoff, men ikke på oljefyranlegg. En stålpipe er lett og rask å sette opp, og den trenger ikke det kraftige fundamentet en tilsvarende skorstein av tegl eller elementer krever. Det finnes mange modeller og dimensjoner på markedet, og den er lett å frakte til bygg som ligger langt fra veien. De fleste er laget for toppmontasje, men du kan få løsninger for gjennomføring i vegg, samt utvendig montasje med sotluke.

Jotul Staalpipe F520 800x480 4

Foto: Jøtul, Stålpipe F520

FAKTABOKS

Hos Byggmakker får du ildsteder fra

Fornybar energi til oppvarming

Det er et viktig klimamål å gjøre oss mer uavhengige av fossil energi. Et viktig tiltak er å erstatte olje og elektrisitet til oppvarming med fornybar energi som solvarme, omgivelsesvarme eller bioenergi.

 • For nye hus stilles det krav om at deler av oppvarmingsbehovet skal dekkes av fornybare kilder.
 • For eldre hus er det ikke et krav, men klimagevinsten er størst i et hus med stort varmetap.

I tillegg til tradisjonelle vedovner finnes det i dag vedovner med vannmantel, som kan varme tappevann – disse sparer deg også for strøm. I hus med vannbåren varme kan en pelletskjel være en interessant investering.

Peisovn uten pipe

En lukket gasspeis kan installeres selv om boligen din ikke har pipeløp. Det trengs bare å føre et rør ut til friluft. Bor du i en leilighet, er det mulig å få tillatelse til å installere gasspeis uten pipe.

Har du spørsmål om vedfyring, peis, ovner eller montering? I så fall er du hjertelig velkommen til å besøke din nærmeste Byggmakker, eller ta kontakt med ekspertpanelet på chatten vår.

Alle trenger en makker!

Kom til oss i Byggmakker – vi er makkeren din, og her får du alt du trenger til prosjektet ditt.

Uansett om du har et stort eller lite prosjekt på gang, forenkler vi hverdagen din og legger alt til rette for at du skal lykkes. Hos oss får du høy kvalitet, stort utvalg, flinke fagfolk og gode tjenester – til hyggelige priser.

Sjekk også våre smarte tjenester for klikk og hent, hjemlevering, tilhengerutlån og fleksible betalingsløsninger som gjør alt enda enklere for deg.

Vil du ha jobben gjort Fiks Ferdig av en proff håndverker? Klikk her og registrer byggeprosjektet ditt hos Byggmakker, så kontakter vi deg for en uforpliktende prat.