K-Rauta-hero-banner
Artikler

Alle må rapportere om bærekraft

– Mellomstore og små bedrifter som ennå ikke har begynt å tenke på kravene om å levere rapporter om bærekraft for regnskapsårene 2025 eller 2026, får det travelt. For å være bærekraftig, må vi bruke mer miljøvaredeklarerte materialer enn vi gjør i dag.

Bli Byggmakker proff kunde her

Søk her

Alle maa rapportere om baerekraft 800x480

Regional Salgssjef Proff Stian Halvåg i Byggmakker og tidligere bærekraftansvarlig Stine Ferguson i Solid Gruppen hadde mye å snakke om.

Det sier Stine Ferguson, tidligere bærekraftansvarlig i Solid Gruppen, til BM Proffen. I fjor utarbeidet Solid Gruppen selskapets første bærekraftsrapport.

– På mange måter har dette vært en øvelse for å kunne innfri kravene som er lovpålagt oss i årene som kommer. Rapporten beskriver hvordan våre virksomheter påvirker miljø, klima og samfunn. Men også hvordan klimaendringer og overgang til lavutslipssamfunnet påvirker virksomheten, sier hun til BM-Proffen.

Solid Gruppen omfatter Solid Entreprenør AS, Solid Eiendom AS og Håndverkeriet AS. Sistnevnte er rigget for ROT-prosjekter. Solid Entreprenør har aktivitet i Østfold og innover mot Oslo, og har rammeavtale med Byggmakker.

GJØRE RIKTIGERE VALG

Solid Gruppen er opptatt av at vi må konsentrere oss om å få ned utslippene der Regional Salgssjef Proff Stian Halvåg i Byggmakker og tidligere bærekraftansvarlig Stine Ferguson i Solid Gruppen hadde mye å snakke om. det monner mest. Det er feil prioritering å satse på fossilfrie byggeplasser, etter som en fossilfri byggeplass bare står for 3-4 prosent av utslippene.

Materialene står for 60- og 70 prosent av CO2-utslippene. Da må vi gripe tak i det og velge andre typer materialer til samme pris som er EPD-deklarert. EPD står for Environmental Product Declaration og er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til et produkt på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen brukes både i norsk og internasjonal sammenheng.

– De materialene har vi i Byggmakker, sier regionansvarlig Stian Halvåg.

– Solid Entreprenør er et eksempel på en kunde som stiller strenge krav til lave miljømessige terskelverdier og åpenhet om hvor materialene er produsert, legger han til.

VESENTLIGHETSANALYSE

Solid Gruppen peker på at vi kan kutte utslippene fra byggeplass med ca. 20 prosent uten merkostnader, og hele 35 til 50 prosent med relativt enkle tiltak. Det pekes på bruk av trestendere fremfor stålstendere i innervegger. Bruk av glassull fremfor steinull, og mer bruk av prefabrikasjon og precut. Å planlegge forskalingsmaterialer for ombruk vil også bidra til lavere utslipp. Med utgangspunkt i bærekraftsmålene har Solid Gruppen gjennomført en vesentlighetsanalyse. Målet var å definere Solids mest vesentlige påvirkning innenfor bærekraft. For miljøet er redusert energiforbruk, velge riktige løsninger, redusere klimagassutslipp og mer ombruk/ gjenbruk sentralt. For temaet sosiale forhold er HMS, kompetanseheving og det å bidra til et anstendig arbeidsliv og fremme gode boog bokvalitet viktig.

Alle maa rapportere om baerekraft 800x480 2

Solid Gruppen har som mål å velge andre typer materialer, men til samme pris, som er EPD-deklarert.

VIKTIG Å SE HELHETEN

Bærekraftsansvarlig i Byggmakker, Hans Joachim Motzfeldt, mener synspunktene til Stine Ferguson om at en del av løsningen kan være å bytte stålstendere med trestendere og glassull i stedetl for steinull, har mye for seg, men ikke alltid. – Det kan være riktig for noen konstruksjoner men ikke alltid. Det handler om å finne den optimale klimaløsningen med tanke på hva slags konstruksjon som bygges til enhver tid og hvilke funksjonskrav/ tekniske krav som skal oppfylles for det enkelte bygget. EPD standarden legger samme prinsipp til grunn.

VIKTIG MED KONKURRANSE

– Å bytte produkt mot produkt på EPD nivå kan i ulike tilfeller gi suboptimalisering. For eksempel kan mye tre og glassull kreve branntiltak når konstruksjonen skal oppnå tilstrekkelig brannmotstand, som kan gi en økning av CO2 nivået på konstruksjonsnivå fordi det må kompenseres med ubrennbare materialer. I andre tilfeller vil glassull komme bedre ut når vi ser på klimaavtrykket sier han. Han legger til at en del produsenter har investert betydelige beløp for å senke utslipp fra fossil produksjon til fornybar produksjon.

– Noen har planer om å gjøre dette. Hvis vi likevel oppfordrer til å bytte ut produktene også etter investeringer har skjedd, vil det være lite lønnsomt for produsentene å gjennomføre endringer, mener han. Det er også viktig med konkurranse for å skape innovasjon og prisutvikling.

VI MÅ REDUSERE UTSLIPP

– Byggebransjen må redusere utslipp der det monner mest, som Stine Fergurson påpeker er de største (indirekte; scope 3 utslipp) utslippene knyttet til produksjon og avhending av produktene («materialene») vi omsetter i BM. Det er derfor viktig at BM jobber målrettet mot produktleverandører med tiltak der det monner mest. EPDen er viktig i denne sammenheng fordi den blant annet dokumenterer CO2 avtrykket til et produkt over livsløpet, sier Motzfeldt.

– Med en forventning om flere maskinlesbare EPDer i tiden fremover som en følge av TEK § 17-1 Klimagassregnskap fra materialer og muligheten til å hente EPD data fra Nobb , forventer vi at leverandørene lager flere EPDer fremover. Samtidig må BM arbeide med å redusere egne utslipp. Utslipp knytter seg til transport av byggevarer, bortkjøring og forbrenning av avfall som har oppstått i vår egen drift og energibruk til oppvarming, sier Hans Joachim Motzfeldt.

FAKTA OM BÆREKRAFTRAPPORTERING

ESG er en forkortelse for Environmental, Social and Governance. I norsk sammenheng kaller vi det miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold. Dette skal norske bedrifter måles på, og lovmessig rapportere på i sine årsmeldinger, på lik linje som de er lovpålagt å levere årsregnskap Store børsnoterte selskap med fler enn 250 ansatte og omsetning over 500 mill. og balanse mer enn 200 mill. skal rapportere fra regnskapsåret 2024. Små og mellomstore foretak (SME) med mellom 10 og 250 ansatte og omsetning mellom 70 og 500 mill. og balanse mellom 5 og 200 mill. skal rapportere fra regnskapsåret 2026.

Alle maa rapportere om baerekraft 800x480 3

Solid sitt fokus på bærekraft og miljø tar utganspunkt i alle de 17 målene som FN har definert som viktige. Frem mot 2030 har de valgt ut noen mål som de retter spesiell oppmerksomhet mot.

Alle trenger en makker!

Med høy kvalitet, stort utvalg, flinke fagfolk og gode tjenester ønsker vi i Byggmakker å forenkle hverdagen din og gi deg den beste servicen du kan få.

Vi er på lag med proffen, og som proffkunde hos oss får du tilgang til en rekke fordeler og løsninger som gjør hverdagen mer effektiv, produktiv, bærekraftig og lønnsom for deg og bedriften din.

  • Du kan bestille når du vil i nettbutikken BM Portalen, og du får full oversikt over varekjøp, prosjekter, historikk og mye mer.
  • Du får leveringen din til rett tid på byggeplassen, og du kan leie utstyr, biler og helikopter.
  • Du får hjelp med tekniske tjenester, blant annet tegninger, søknader og detaljprosjektering

Er du proffkunde? Da logger du inn i BM Portalen her.

Ønsker du å bli proffkunde? Da kan du lese mer her, fylle ut skjemaet – og så tar vi kontakt med deg.

Som en av Norges største byggevarekjeder har vi mange privatkunder som spør etter dyktige håndverkere. Hver dag formidler vi proffkunder til små og store byggeprosjekter over hele landet – kanskje du og bedriften din blir de neste? For som vi sier: Alle trenger en makker.